Международный день памят

2023 жылы 21 мамыр – ЖИТС-тен кайтыс
бол андарды Халыкаралык, еске алу куні. Ол букіл элемде мамырдын ушінші жексенбісінде откізіледі.
Еске алу кунін алкаш рет кырык, жыл бурын Сан-
Франциско каласында (АКШ) АИТВ-инфекциясы проблемасынан жеке зардап шеккен адамдар тобы уиымдастырган.
Осы кундері еске алу куні – бул АИТВ-инфекциясынын одан эрі таралуына карсы туруга,
ЖИТС-тен кайтыс болгандарды еске алуга, АИТВ-
мен емір суретін адамдарта тусіністікпен караута,
котамды хабардар етуге жане АИТВ-инфекциясы
маселесі эркайсысынын басынан отуі мумкін екендігіне ойлануга шакырады.
1991 жылы суретші Франк Мур, АИТВ-инфекциясы
проблемасынан зардап шеккен адамдарды еске алу
мен ынтымактастык белгісі ретінде – кызыл
лентаны ойлап тапкан.
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЖАНЫНДАҒЫ "ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫ" ШЖҚ МКК